INSIGHTS

Hans werkt al ruim 10 jaar samen met Insights Benelux en is volledig geaccrediteerd als ‘Insights Practitioner’. Stemkens.Com B.V. gebruikt in projecten Insights Discovery persoonsprofielen, Discovery Full Circle profielen (360° feedback), Team effectiviteit en Deeper Discovery.

Insights, gebaseerd op de persoonlijkheidstypen van Carl Gustav Jung, gaat uit van gedragsvoorkeuren en de kracht van verschillen tussen mensen. Insights heeft als doel om meer inzicht in onszelf en anderen te verkrijgen. Zo kan een organisatie krachten bundelen, om hun doelstelling te realiseren.

Waarom het Insights Discovery profiel een waardevol instrument is voor een organisatie:

  • Het Insights Discovery profiel geeft uw medewerker inzicht in zijn of haar handelen, kwaliteiten, valkuilen en blinde vlekken. Het geeft inzicht in het eigen functioneren binnen een team en effect van handelen op collega’s.
  • Het geeft inzicht in anderen en vormt daarom een goede basis voor een effectieve samenwerking.
  • Managers en leidinggevenden krijgen meer inzicht in de persoonlijkheid van hun medewerkers en kunnen zo het beste in hen naar boven halen.
  • Insights laat zien welke kwaliteiten binnen een team aanwezig zijn en welke kwaliteiten nog ontbreken.

Het Insights Discovery profiel kan bovendien een goede basis zijn voor het starten van een verandertraject vanuit Waterfall Business Support B.V. Insights Discovery profielen als basis van een teambuilding activiteit bijvoorbeeld? Dat kan. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Stemkens.Com B.V & Insights Discovery

Stemkens.Com B.V. werkt met Insights Discovery, omdat Insights Discovery de theorieën van Jung als uitgangspunt heeft. Stemkens.Com B.V. vindt het van belang ieders unieke persoonlijkheid te herkennen en ziet Insights Discovery als een instrument om krachten te herkennen en bundelen en niet om mensen ‘in hokjes te stoppen’. Hans Stemkens heeft zich uitgebreid verdiept in het achterliggende werk van Jung en kan de Insights Discovery profielen daardoor effectief en genuanceerd analyseren.  In de visie van Stemkens.Com vormen de gedragsvoorkeuren volgens Jung samen met de unieke eigenschappen die iedere persoon heeft, de basis voor het gedrag. Door begrip van het gedrag van medewerkers kan een organisatie krachten bundelen, om hun doelstelling te realiseren.

‘Al wat ons in anderen irriteert kan ons iets doen begrijpen over onszelf.’

Carl Gustav Jung