TEAMBUILDING

Waarom Teambuilding?

  • Teambuilding is bevordelijk voor samenwerking en communicatie. De teambuildingsactiviteiten die Waterfall Business Support B.V. inzet, zorgen ervoor dat mensen zich open opstellen, dat ieder teamlid tot zijn recht komt en leggen de basis voor hechte teams. Het spreekt voor zich dat dit van directe invloed is op de performance van uw bedrijf.
  • Teambuilding geeft medewerkers inzicht in hun gedrag in een nieuwe situatie en het effect daarvan op de groep. Dit geeft handvatten voor een optimaler functioneren binnen het team.
  • Het geeft inzicht in het gedrag en de rol van de verschillende teamleden en laat zien hoe waardevol het is om verschillende persoonlijkheidstypen in uw team te hebben. Teambuilding stimuleert begrip en waardering.
  • Teambuilding is een verandering. Bij teambuildingsactiviteiten komen medewerkers in een nieuwe situatie terecht waaraan ze zich moeten aanpassen. Het vermogen om te veranderen in iedere situatie, is een belangrijke competentie van iedere organisatie die in een voortdurend veranderende omgeving het hoofd boven water wil houden. Verandering gaat niet vanzelf. Vooral de zwaardere teambuildingsactiviteiten dagen deelnemers uit zichzelf open te stellen en vormen daardoor de basis voor een duurzame verandering.

Vorm

Teambuilding kent vele varianten, afhankelijk van het resultaat dat u als klant wil bereiken. U kunt kiezen voor indoor- of outdoor teambuilding of, zeer gebruikelijk, een combinatie van beide. Waterfall Business Support B.V. zorgt voor een variatie in in activiteiten, zodat iedereen tot zijn recht kan komen.
Teambuildingsactiviteiten kunnen gedurende een dag (deel) plaatsvinden, maar kunnen ook meerdere dagen duren. Ook kunt ervoor kiezen Discovery Insights  profielen te gebruiken als basis voor of aanvulling op teambuildingsactiviteiten.  Neem gerust contact op voor het bespreken van alle mogelijkheden!

De outdoor-activiteiten vinden meestal plaats in de Ardennen.

Voor wie?

Teambuilding is geschikt voor langer bestaande teams in het bedrijfsleven, maar ook voor nieuwe groepen/ teams (bijvoorbeeld een groep ‘young professionals’). Bij langer bestaande teams, richt het programma zich veelal op een verregaande samenwerking waarbij teamgenoten de kolen voor elkaar uit het vuur halen. In het geval van nieuwe(re) teams kunnen de activiteiten zich richten op een nadere kennismaking en het vormen van een goede basis voor een effectieve samenwerking. Waterfall Business Support B.V. biedt ook teambuilding voor groepen waarbij de samenwerking niet optimaal verloopt of als onderdeel van een groter verandertraject.

‘Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment. Als je iets fouts ziet, bied dan je hulp aan.’

Nelson Mandela