OPDRACHTGEVERS OVER HANS

‘Hans en ik hebben bij Chemelot samengewerkt om een moeilijk af te breken component in het afvalwater aan te pakken. Uiteindelijk resulteerde dat in een deelproject, i.s.m. DSM Research, om over te gaan naar modellering van deze specifieke afbraak.

Hans is daarbij de drijvende kracht geweest. Hij kan een complex probleem zo kaderen dat de probleemstelling en projectaanpak duidelijk worden voor iedereen. Mede door zijn wetenschappelijke inzicht kon hij alle facetten, inclusief de reactie kinetiek, doorgronden. Hij ging een inhoudelijke discussie aan op momenten dat dit nodig was om het project vooruit te helpen. Door zijn goede inzicht in persoonlijke motivaties en kwaliteiten van de project teamleden is hij een verbindende project manager.’

Glen le ClercqEuropean Technical and Continuous Improvement Manager - Formica

‘Binnen KMWE heeft Hans een aantal collega’s, waaronder een aantal leden uit ons directie team, begeleid door middel van een persoonlijk coaching traject. Onze ervaringen met Hans met deze trajecten zijn uitermate goed.

Hans heeft door zijn eigen (werk)ervaringen in het verleden heel veel kennis van en feeling voor het soort organisatie dat wij zijn (High-tech maakbedrijf). Daarbij is Hans een zeer toegankelijke persoon die zeer integer omgaat met mensen die een traject volgen. Bij de medewerkers die Hans (heeft) begeleid hebben wij ook daadwerkelijk vooruitgang gezien en ook de mensen zelf ervaren dit zelf zo.

Kortom, onze ervaringen met Hans zijn heel goed. De begeleiding is persoonlijk, concreet en ook weet Hans goed door te dringen tot  de kern van het “probleem”.’

Ruth de Beijer HR manager - KMWE

‘Hans als docent. Op een zeker moment gaf mijn werkgever mij de kans om naast mijn werk een erkende HTS opleiding af te ronden. Al snel bleek dat wiskunde en natuurkunde struikelblokken zouden worden. Ik maakte dankbaar gebruik van Hans’ aanbod mij bijles te geven. En met succes!

Hans geeft met passie les en zijn gedrevenheid stimuleert je als student om de schouders eronder te zetten. Hans heeft de lat hoog liggen en verwacht dat ook van zijn studenten. Tegelijkertijd is hij empathisch en voelt hij aan als het je teveel wordt of als je het tempo niet kan bijbenen. Ik kan alleen maar zeggen dat dit een zeer prettige manier van les krijgen is.

Met hulp van Hans is het mij gelukt om mijn wis- en natuurkunde zodanig op niveau te brengen dat ik mijn HTS diploma binnen de daarvoor aanbevolen tijd op zak had. Natuurlijk heb ik er zelf ook hard voor moeten studeren, maar zonder de hulp van Hans was dit nooit gelukt.
Samenvattend kan ik zeggen dat Hans een zeer belangrijke rol heeft gespeeld in mijn carrière. Zonder dit diploma op zak had ik nooit de banen kunnen invullen die ik tot nu toe heb gehad.’

Jan KemperChef van de Wacht - USG Industrial Utilities

‘Ontwikkelen en verbeteren zijn belangrijke aandachtspunten voor een organisatie. Ontwikkelen betekent ook het opleiden van medewerkers om vanuit deze opleiding bij te dragen aan het noodzakelijke vakmanschap. Hans, jij hebt in dit traject een cruciale bijdrage geleverd om medewerkers binnen de Operations afdeling op het wenselijke niveau te brengen. Jouw gedrevenheid heeft medewerkers weten te motiveren en extra inzet gegeven om tot een goed resultaat te komen. Ook jouw trainingsprogramma’s hebben bijgedragen aan het beter functioneren van de organisatie. Jouw directheid en commitment naar onze organisatie heeft hierbij geholpen. Daarvoor onze dank!’

Paul GovaartManager Operations - USG Industrial Utilities

‘ Toen ik de kans kreeg om een coaching traject met Hans te doorlopen heb ik die met beide handen aangegrepen.

Hans is voor mij een goede gesprekspartner. Met zijn brede ervaring is hij in staat zich snel in te leven in mij en mijn werkomgeving. Zijn leiderschapservaring en zijn diepgaande kennis van de uitgangspunten van psycholoog Jung hebben mij geholpen. De gesprekken met Hans en het Insights Discovery persoonlijkheidsprofiel hebben tot nieuwe persoonlijke inzichten geleid. Dit stelt mij in staat gebeurtenissen in het heden en verleden op een nieuwe manier te bekijken en te interpreteren. Dit ondersteunt mij om situaties anders aan te pakken. Door zelf concreet persoonlijke doelen te stellen ontvouwt zich bijna als vanzelf een nieuwe persoonlijke strategie en aanpak. Dit heeft mij ontzettend geholpen de volgende stappen in mijn carrière en mijn missie naar persoonlijke ontwikkeling door te zetten.

Ik ben enorm dankbaar voor de hulp, wijze raad en inzichten die ik van Hans heb mogen ontvangen en kijk daarom ook uit naar de volgende gelegenheid om met hem samen te werken.’

Robert Jansen Business Manager - KMWE

‘Hans Stemkens leerde ik kennen toen hij op de Clauscentrale bijles gaf aan mensen die bezig waren met een studie voor Werktuigkundige, Hoofdwerktuigkundige en HTS/AOT. Hij verzorgde de vakken Wiskunde en Thermodynamica, maar hij kon de studenten ook bij andere technische vakken helpen. Daarnaast begeleidde hij mensen bij het maken van afstudeeropdrachten. Hij hield ons niet alleen op de hoogte van de vorderingen van de studenten, hij gaf ook advies. In mijn ogen is Hans een veelzijdig man die veel kennis heeft van verschillende vakgebieden, zowel theoretisch als praktisch. Hij kan ook goed met mensen omgaan en weet ze tijdens hun studie ook te stimuleren.’

Kees Zevenhovenoperations manager - RWE Essent